• ادبیات و تهران,  داستان تهران

    نامه دردسرساز یک زندیق

    “نامه دردسرساز یک زندیق” مطلبی است که اولین بار در روزنامه شهروند به تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۶ منتشر شد. نوشته هایی از این دست به دست اهل اندیشه که بازتاب زندگی روزمره تهران با تمامی لایه لایه های مختلف اجتماعی و فرهنگی در ظرف مکان می باشند، تصویری از تهران دوره خود را می دهند. تصویری که بسیار وابسته به صدق گفتار نویسنده و اهمیت او به مطلبش به عنوان یک سند می باشد. مطلب که ذکرش رفت نمونه جالبی ست از این دست موارد که مطالعه آن برای علاقه مندان خالی از لطف نخواهد بود.   نامه دردسرساز از یک زندیق واکاوی دگرگونی‌های زیست فرهنگی- اجتماعی ایرانیان در روزگار…