• معماری تهران,  معماری در دوره پهلوی دوم

    ساختمان شماره ۱۰۸

    ساخت:۱۳۳۹الي ۱۳۴۱ پایان :زمستان ۱۳۹۵ این بنا باشانزده طبقه از اولین بناهای بلندمرتبه ایران بود.طراحی ساختمان را شرکت انگلیسی انجام دادند و مجری طرح شرکت گاما ( آقایان غضنفرپور و مصباح ) بودند ومالکیت ساختمان به القانیان تعلق داشت. در سال ۱۳۳۸پروژه اسکلت فلزی پایان یافت مهندس جهانشاهی رئیس کارگاه ، جوشکاران آن آقایان علی قربانپور و عادل جوشکار و بیت الله بودند . کارگاه در لاله زار پشت سینما کریستال بوده که آنجا ساخته می شد و به محل اعزام می شد. مطالبی که ارائه شد توسط برادرزاده مهندس جهانشاه در تصحیح مطرح شدن اجرای بنا توسط شرکت آمریکایی ارائه شد. در خصوص حادثه پلاسکو کطالعه این یادداشت پیشنهاد…

  • یادداشت

    ایوان مدائن را آیینه عبرت دان

    نگاه تخصصی حوزه ساختمان بر حادثه پلاسکو . در مورد ساختمان پلاسکو، می توان از سه منظر به گفتگو پرداخت که متاسفانه در هر سه منظر، نقص سیستم آموزشی، جامعه حرفه‌ای و سیستم قانونی کاملا واضح و مشخص است. . منظر اول – ایمنی حریق: در حوزه ساختمان مبحث مربوط به ایمنی جزو مباحث مورد بحث در زمان طراحی و ساخت بناست. ضوابط آتش نشانی و امثال آن نیز در زمان ارایه پایان کار ساختمانی مورد بحث است. اما آنچه مغفول است (با فرض صحت و سقم رفتار در دو مبحث فوق) بحث ایمنی در زمان بهره‌برداری از بناست.  متاسفانه در تقریبا تمام ابنیه حاضر در کشور، اعم از قدیمی…