• معماری تهران,  معماری در دوره پهلوی دوم

    ساختمان شماره ۱۲

    این بنا اثر داوید اوشانا از معماران آشوری تبار می‌باشد. تاریخ ثبت ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ از دیگر آثار منتشر شده در این مجموعه ساختمان شماره ۲۵ و ساختمان شماره ۹۹ می باشد. گفت‌وگو با مهندس داوید اوشانا  زندگی به توان ۲ بررسی و نوشته: داوود پنهانی تشابه حجمی با ساختمان شماره۱۸  آرش طبیب زاده در صفحه اینستاگرامی تاریخ شفاهی معماری معاصر ایران با انتشار این تصاویر نوشته است: افتادگي شخصيت معمار اين بنا مهمترين عامل ماندگاري اين فرد در ذهن من است. در بستر تاريخي معماري ايران و مقايسه با همرده هايش ميتوان وي را به عنوان يكي از بهترين هاي معماري مسكوني آن دوره لقب داد. از همان سالها تلاش كرده…