یادداشت

منطقه ۲۲ یک فرصت یا یک تهدید


در وبگاه شهرداری منطقه ۲۲ و در معرفی این منطقه توضیحاتی آمده که بخشی از آن را به شرح زیر می‌خوانیم:
“به لحاظ پیشینه ،تاریخچه توسعه این محدوده به دهه چهل شمسی و اشارات طرح جامع شهرتهران به این منطقه باز می گردد. در اصل منطقه ۲۲ به لحاظ دارا بودن امکانات بالقوه و بالفعل زیست‌محیطی و تنوع ساختار زمین از یک‌سو و بکربودن قسمت اعظم آن از سوی دیگر ، و در شرایطی که سایر نقاط شهر تهران از تراکم و معماری غیر استاندارد رنج می‌برند از دیر باز مورد توجه شهرسازان و کارشناسان امور شهری قرار داشته است.”
و
“منطقه ۲۲ از ابتدا به عنوان ریه تنفسی تهران در نظر گرفته و معرفی شده است، در دوره‌های مختلف مدیریتی شهرداری تهران، توجه به حفظ و ارتقای کیفیت و کمیت فضای سبز منطقه ۲۲ یکی از برنامه‌های اصلی درباره این منطقه از کلانشهر تهران بوده است، این مهم در دسترس نبود مگر با وجود مبناهای طبیعی و دست ساخته فضای سبز شهری در این منطقه.”
.
بیایید بر چند کلیدواژه و ترکیب مهم تمرکز کنیم:
۱. تاریخچه توسعه از دهه چهل شمسی
۲. بکر بودن بخش اعظم آن
۳. رنج مناطق تهران از تراکم و معماری غیراستاندارد
۴. توجه شهرسازان و کارشناسان امور شهری
۵. ریه تنفسی تهران
۶. توجه به حفظ و ارتفاع کیفیت و کمیت فضای سبز
.
از دهه چهل تا به امروز بیش از ۴ دهه می‌گذرد. ۴ دهه که طی آن وقایع مهمی رقم خورده است اما اهل فن می‌دانند که منطقه ۲۲ کمتر از ۲۰ سال است که بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاده و به اصطلاح عام، بر ریل توسعه افتاده است.
بر همین اساس اصلا دشوار نیست که تاثیر این توسعه بر منطقه و ارتباط آن با آنچه در توضیحات بالا آمد را پایش کنیم.
نکته حائز اهمین در توضیحات بالا، اشاره به “توجه شهرسازان و کارشناسان امور شهری” از یک‌سو و “مدیریت شهری” از سوی دیگر است.
پرسش مهم در مواجهه با امروز منطقه ۲۲ این است:
▪️آیا نتیجه توجه کارشناسان و مدیران با رویکردهای اعلامی، این است که امروز شاهد آن هستیم؟
.
شاید اگر فقط کمی و نه خیلی بهتر در این منطقه عمل می‌کردیم، حال کل شهر بهتر می‌بود. هرچند که جلوی ضرر را از هرکجا بگیریم، منفعت است. پس همین امروز اقدام به تغییر نوع “توجه‌مان” کنیم که فردا دیر است…
.
س.محمدرضا اعتصامی
تسهیلگر معماری
۹۸.۷.۲۷

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *