خوانش نزدیک

به بهانه زادروز هوشنگ سیحون

۳۱ مرداد زادروز معمار و نقاش بزرگ ایرانی هوشنگ سیحون است. او که معمار آموزگار تاثیرگذاری در تاریخ معماری معاصر ایران می باشد، توانست با برگزاری سفرهای ایرانشناسی برای دانشجویان دانشگاه تهران و رواج کروکی کشیدن شناخت جدیدی از معماری بومی ایجاد نماید. در ضمن اینکه با تلفیق معماری و نقاشی در تمرین هنرجویان باب تازه ای در شکل شناخت و تدریس ایجاد نمود.

مصاحبه زیر به بهانه نمایشگاه نقاشی او در دهه ۴۰ انجام شده است. بنابر اطلاعات مصاحبه این نمایشگاه چند سال پیش به صورت مشترک با پیکاسو و رالی در پاریس برگزار شده بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.