خوانش نزدیک

هادی اسلامی و گذر لوطی صالح

هادی اسلامی مردی از قلب تهران تاریخی. متولد ۱۷ آبان۱۳۱۸ در پامنار تهران. هادی اسلامی از چهره های عزیز تهران است که  دلبستگی هایش به شهرش نام او را با تهران گرهمی زند.مردی که به روایت ایرج راد “«هادی، عزیزی بود که با اجرای یک نمایش به نام ‘گذر لوطی صالح’ به اداره تئاتر آمد و با اجرا نکردنِ ‘ گذر لوطی صالح’ از دنیارفت.

لوطی صالح به روایت عضـدالـدولهسـلطان احمـدمیرزا در تاریـخ عضـدي مردی بود که مضحکه گردان مجالس درباریان منجمله برادر عزیز آغامحمدخان قاجار،جعفرقلی خان بود . از قضا در برهه ای از تاریخمضحکه او در مراسم جعفرقلی خان اسباب قتل این مرد رشید را توسط آقا محمدخان فراهمکرد. عضدالدوله نقل می کند شاه پس از قتل برادر به پشیمانی می افتد و لوطی راعقوبت می کند. باری مالش را بازمیستاند و باری بینیش را می بُرّد اما مال را به اوباز می گرداند و می گوید که ترک تهران به عتبات کند تا دوباره مورد غضب واقع نشود.

گذر لوطی صالح

می گویند سنت “علامت کشی” در ایام سوگواری امامحسین از ابتکارات اوست.اما علت شهرت لوطی صالح دعای باران است. روایت است که درخشکسالی و قحطی او هم با مردم به گورستان چهارده معصوم بیرون دروازه شاه عبدالعظیممی رود . می گویند او که هم مطرب بوده و هم مومن در آنجا شروع به زدن دایره می کندو اشک ریزان می خواند:”

نم نم باران به می خواران خوش است رحمت حق بر گنه کاران خوش است

که باران شروع به باریدن می کند.

لوطی صالح از شخصیتهای خاکستری تاریخ تهران است که بیش از همه نامش  به دستگیری از نیازمندان و بخشش یاد می شود.

هادی اسلامی در پی عدم رونق تاتر در تابستان ۱۳۷۲ بر آن بود که بار دیگر گذر لوطی صالح را بر صحنه نمایش ببرد. نقل است دریافت مجوز آنقدر به طول انجامید که او در ۹مرداد بار سفر به دیار آخرت شتافت. به یاد او تاتر “گذر لوطی صالح” پس از او بر روی صحنه رفت.

این گذر درشمال خیابان مولوي فعلی و جنوب بازار تهران در امتدادگذر قاطرچی وکوچه باغ ایلچی قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *