• خوانش نزدیک

    ارگ تهران

    حکایت تهران دومین نقطه‌ای که در جنوب میدان توپخانه جالب توجه و دیدنی است ارگ شهر است که قصر شاه در میان دیوارهای گلین آن قرار دارد. احتیاج به گفتن ندارد که قصر شاه و عمارات و املاک مختلف وابسته بدان از قبیل حیاط‌ها، کلاه‌فرنگی‌ها، فواره‌ها و باغ‌ها از جمله‌ی مفاخر پادشاه به شمار می‌روند. در موزه‌ی قصر، صرف‌نظر از چیزهای جالب دیگر، شمشیر امیر تیمور، قبای شاه عباس، مجموعه‌ی قیمت‌ناپذیر جواهرات سلطنتی، و به نظر اهل فن چیزهای پرزرق‌وبرق اما بی‌قیمت دیگر وجود دارد. از میان اشیاء موزه دو چیز به عنوان زیباترین آثار هنری مکرر مورد توصیف و تعریف قرار گرفته است؛ و این دو یکی کره‌ی جغرافیایی…