• تاریخ تهران,  قصه خیابان

    خیابان انقلاب

    خیابان انقلاب در حال حاضر خیابانی۲ست شرقی-غربی در قلب تهران امروز. این خیابان از شرق از میدان امام حسین آغاز می شود و در غرب تا میدان انقلاب ادامه می‌یابد. اولین باری که نشان از آغاز پیدایش در اسناد تاریخی ردی از از این خیابان می یابیم در نقشه عبدالغفار  است. در این نقشه که در دوره ناصرالدین شاه تهیه شده در شمال باروی شهر، دو درواز قابل مشاهده است. دروازه دولت و دروازه یوسف آباد. این دو دروازه هر دو در یک امتداد و بر روی خیابان انقلاب فعلی قرار دارند. این پرونده در حال تکمیل است.