تهران دکو2
تهران دکو,  گردشگری و تهران

تور بازدید از دانشگاه تهران (هنر و معماری آرت دکو) Tehran Deco2

در ادامه طراحی تورهای تخصصی شناخت آرت دکو تهران با همکاری گروه معماری دوران تحول “قرن جدید” و گروه مطالعاتی تهران پلاک به پلاک و به میزبانی سفرنویس دومین تور تخصصی هنر و معماری آرت دکو با عنوان تهران دکو۲  Tehran Deco2 برگزار خواهد شد. (آرت دکو ۱)
در این برنامه از مجموعه ارزشمند ابنیه دانشگاه تهران بازدید به عمل خواهد آمد و تاثیرات شیوه آرت دکو در معماری آنها بررسی خواهد شد.
تاریخ برنامه : پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ زمان شروع: ۸.۴۵ صبح

فراخوان در سایت سفرنویس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.