آرت دکو تهران

worldartdecoday

icads_deco (International Coalition of Art Deco Societies) has announced the designation of April as World Art Deco Month and April 28th as World Art Deco Day.
Happy #worldartdecoday 🎉
.
Understanding and promoting #art_deco has opened up the opportunity for countries from around the world to engage in dialogues and exchange of information…
www.icadsartdeco.org

روز جهانی آرت دکو مبارک 🎉
شناخت و معرفی سبک آرت دکو فرصتی ایجاد کرده است تا کشورها از سراسر جهان با هم به گفتگو و تبادل اطلاعات بپردازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.