تاریخ تهران,  روایت تخریب

روایت بی پایان تخریب

آرش طبیب زاده در صفحه اینستاگرامی تاریخ شفاهی معماری معاصر ایران با انتشار این تصاویر نوشت:”

با انتشار این تصاویر نوشت:” اين خانه هم خراب شد. متاسفانه اطلاعاتي از ساكنين قديم آن و همچنين نقشه و مداركي باقي نمانده و تنها چند عكس از ظاهر فرتوتش برايم باقي است. محموديه- تير.”

تصویر بنا

از این دست اخبار از همه بیشتر تاکید بر ضرورت مستندسازی دارد. مستندسازی که مدیریت شهری باید در راس امور با سیاست گذاری های متفاوت از آن حمایت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.