تاریخ تهران,  روایت تخریب

خانه حسام لشگری که بود

🔻به نقل از کمیته خانه های تاریخی فاتحه خانه قاجاری حسام‌ لشگر خوانده شد

🔸خانه قاجاری حسام لشگر که بنا به نظر کارشناسان رسمی دادگستری قدمت بیش از ۴۰سال نداشت، تخریب شد و تنها سردرد آن جهت حفاظت، باقی ماند.

🔸این اثر با رای دیوان عدالت اداری در سال ۹۴ از فهرست آثار ملی خارج شد. در جریان بررسی خروج از ثبت، کارشناسان رسمی دادگستری در رابطه با قدمت این بنا اعلام کرده بودند که این اثر قاجاری قدمت بیش از ۴۰ سال ندارد!!

🔸نکته قابل توجه در رابطه با خانه حسام لشگر آن است که در این پرونده بر خلاف نامه نگاری‌های مرسوم در اداره میراث فرهنگی استان تهران که به استناد مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، بازسازی عین به عین بناهای تخریب شده تاریخی احداث شده قبل از سال ۱۳۴۰ را از شهرداری مناطق درخواست می کرد، اما در این پرونده مدیرکل وقت میراث تهران خطاب به شهرداری منطقه ۱۲ اعلام می‌کند که براساس ضوابط بازار تهران به این پلاک مجوز داده شود.

🔸خانه حسام لشگر تخریب شد تا جای آن یک پاساژ ۵ طبقه به کارفرمایی “الف.اسدزاده” توسط گروه “آرین پالاس” برای منافع خاص ساخته شود.

🔸این اثر در ۲۵ آبان ۸۴ به شماره ۱۳۷۳۹ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

پیگیری انجام شده از شهرداری توسط مجموعه تهران پلاک به پلاک روایت از این موضوع دارد که:” متاسفانه مالک با کلک عجیب بر روی پلاک دیگری با فاصله تشکیل پرونده تجمیع دادند و پس از آن شکایت به دیوان برده اند، دیوان هم در پلاک استعلام از کارشناس رسمی در مورد قدمت نموده که کارشناس قدمت بنای قاجاری را زیر ۴۰ سال اعلام کرده است. دیوان بر آن مبنا رای به الزام صدور پروانه در کل پلاکها را داده که حسام لشگر هم داخل آن قرار دارد”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.