معماری تهران,  معماری در دوره پهلوی اول

ساختمان شماره ۵۷

  • تاریخ ثبت:۱۳۹۴/۷/۱
  • این بنا از نظر عناصر بنا مشاهبتهایی با ساختمان شماره ۵۶ و ساختمان شماره ۵۸ دارد.
  • ردی از جریان معماری به راه افتاده توسط وارطان در بنا دیده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.