معماری تهران,  معماری در دوره پهلوی اول

ساختمان شماره ۵۶

  • تاریخ ثبت:۱۳۹۴/۹/۱۴
  • معمار این بنا وارطان هوانسیان از معماران دوران تحول می باشد.
  • بنا هتل لاله نام دارد.
  • تکنولوژی بنا، سیمان درجا می باشد و چفت روی بنا بخ چفت‌های وارطانی شهرت دارد.
  • این بنا در نما، عناصر مشابهی با ساختمان شماره ۸۷ و ساختمان شماره ۵۸ دارد.
  • معتبرترین منبع مستند در خصوص این معمار کتاب وارطان هوانسیان حاصل زحمت گروه دوران تحول می باشد.
  • این پرونده در حال تکمیل شدن می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.