معماری تهران,  معماری در دوره پهلوی دوم

ساختمان شماره ۳۴

ترکیب فرم استوانه با بالکن بنا چه از نظر ساختار و چه از نظر تناسبات زیبایی شناسی قابل توجه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.