• باغ‌های تهران,  تاریخ تهران

    ما را با باغهای تهران چه می شود؟

    همانطور که سرمایه و اقتصاد در جبهه میراث فرهنگی در جنگ است، در جبهه باغهای تهران نیز این جنگ در تداوم است. به راستی میراث ما برای فرزندان آینده چه خواهد بود؟ این پست تنها به سبب مستند سازی از وقایع اسفند ماه منتشر می شود و عاری از هر گونه اظهار نظری است که آن را به قول نظامی گنجوی :” این زمان بگذار تا وقت دگر” برج-باغ چه بود، خانه-باغ چیست؟ پایان تراژدی باغ‌کشی با مصوبه خانه باغ شورای شهر: صدور مجوز ساخت و ساز در ۶۲ باغ برای حفظ باغات تهران بود مصوبه “برج باغ” چیست ؟ لغو آن پس از ۱۴ سال

  • باغ‌های تهران,  تاریخ تهران

    تهران باغی که می خواهد بماند

    “نابودی ۱۲۸ هکتار از باغ های شمال تهران / تخلفات شهرداران در تخریب باغ‌ها هیچگاه رسانه‌ای نشد آمارها حکایت از آن دارد که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰۹ هکتار از باغ‌های شهر تهران به مجتمع مسکونی تبدیل شده است. در این سال‌ها ۲۳۵ پروانه برج باغ صادر شده که از این تعداد ۷۰ ‌درصد منطقه یک و ۳۰ ‌درصد مناطق ۲، ۳، ۵، ۶ و ۷ را شامل می‌شود. در حالی که می‌گویند لغو مصوبه برج باغ‌ها به درآمدهای شهر ضرر زده است «زهرا صدراعظم نوری» عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و ایمنی می‌گوید: «تنها یک‌درصد درآمد ۱۰ساله شهرداری از این محل تأمین…