• دیوارنگاری و تهران,  گرافیتی

    درآمدی بر حضور گرافیتی در ایران گرافیتی

    گرافیتی در مختصرترین تعریف خود به هنر خیابانی تعریف می شود. از آغاز دهه ۹۰ گرافیتی ها از حصار سرزمین همیشگی خود، شهرک اکباتان پافراتر گذاشتند و به شهر آمدند. در شهر، از شکل واحد خود جدا شدند هر کس بیان و دغدغه خود را یافت. این ماجرا آنقدر بر دوام بود که راه به رسانه باز کردند. در رد و تمنای آن قلمها زده می شود. مجموعه تهران پلاک به پلاک نزدیک به چهارسال است که در خلال مستند سازی های خود از بناها و زندگی روزمره شهری ، مجموعه ای از گرافیتی های شهری را گردآوری کرده است. مطالعه مکان حضور گرافیتی، موضوع مورد اعتراض و عوامل دیگر…