• آوازهای تهران,  موسیقی و تهران

    تهران من از تو هیچ نمی‌خواهم

    متن این آهنگ از حاج رستمبیگلو می باشد. محسن نامجو آن را در آلبوم ۱۳/۸ خوانده است. همانطور که پیشتر اشاره شد یکی از بخش های شهر و موسیقی تصویر تهران در متن ترانه هاست. تهرانی که گاه عاشق است، گاه معشوق و گاه فقط سنگ صبور. تهران من از تو هیچ نمی خواهم،جز تکه پاره های گریبانم نوستـالژیای  مـرگ  مکرر  را  تزریق  کـن  دوباره  پریشانم تهران دلت همیشه غبارآلود، رویای سنگ خیز تو وهم آلود پهلوی پهنه های  تو خون آلود،  پس یا بمیر  یا که بمیرانم من زخمی از توام تو چرا زخمی؟ابرو شکسته خسته پر از اخمی ای پایتخت بخت  چه سرسختی؟!  انکار کن بگـــو که نمی دانم…