• زندگی روزمره تهران,  عکس و تهران

  رد پای صادق هدایت

  یادم آمد یک بار در روزی برفی صادق هدایت را در خیابان پشت دانشگاه دیدم. تازگی‌ها چندتایی از کتابهایش را خوانده بودم. آرام، با احتیاط در برف‌ها گام برمی داشت، چندبار خیز گرفتم خود را به او برسانم و سلام و علیکی کنم، جرات نکردم. از خاطرات حسن کامشاد- کتاب حدیث نفس نام خیابان مذکور در حال حاضر خیابان قدس می باشد. ثبت عکس: زمستان ۱۳۹۶

 • زندگی روزمره تهران,  عکس و تهران

  ایوان انتظار

  ایوان انتظار طرحی ست که جانشین آینمای میدان ولیعصر تهران شد. بخش عظیمی از کیفیت سنجی هر طرح شهری، پس از بهره برداری کیفیت خود را باز می نمایند. این کیفیت طراحی هم شامل مواردی که شهروندان در آن حضور دارند دیده م یشود هم مسائل فنی در نظر گرفته شده برای طرح. تصویری که مشاهده می کنید مربوط به برف سال گذشته می باشد. در مورد ایوان انتظار مطالب بسیاری منتشر شد که متنهای همشهری آنلاین و مجری طرح مهندسین مشاور پژوهش و این سایت پیشنهاد می شود. این پرونده در حال تکمیل شدن است.

 • زندگی روزمره تهران,  عکس و تهران

  فرزندان انقلاب

  خیابان انقلاب از همان موقع که کریم آقا بوذرجمهری خندق را از این سو پُر می کرد و از آنسو ماواگرفتگان بی پناه می گریختند تا پناهی…سقفی… خندقی دیگر را یابند تصمیم گرفته بود سرنوشتش را دوست بدارد.خیابانی که هر شب. لب خندقی بود به مثابه سنگ صبور، برای بی خانمانها و هر صبح لب مرزی بود که طهران را به دوش می کشید برای رویای تهرانی که راه به آینده می بُرد. تاریخ گواه پایبندی عهد خیابان انقلاب با خودش است. خیابانی که در زندگی روزمره خود همواره کنار افسانه‎های کوچک و بزرگ مردمش بوده است. برای همین است که تمامی تلاشها برای امید به بهبود زندگی انسانها از…