• بازیگر,  چهره‌ های تهران

    هادی اسلامی و گذر لوطی صالح

    هادی اسلامی مردی از قلب تهران تاریخی. متولد ۱۷ آبان۱۳۱۸ در پامنار تهران. هادی اسلامی از چهره های عزیز تهران است که  دلبستگی هایش به شهرش نام او را با تهران گرهمی زند.مردی که به روایت ایرج راد “«هادی، عزیزی بود که با اجرای یک نمایش به نام ‘گذر لوطی صالح’ به اداره تئاتر آمد و با اجرا نکردنِ ‘ گذر لوطی صالح’ از دنیارفت. لوطی صالح به روایت عضـدالـدولهسـلطان احمـدمیرزا در تاریـخ عضـدي مردی بود که مضحکه گردان مجالس درباریان منجمله برادر عزیز آغامحمدخان قاجار،جعفرقلی خان بود . از قضا در برهه ای از تاریخمضحکه او در مراسم جعفرقلی خان اسباب قتل این مرد رشید را توسط آقا محمدخان…

  • بازیگر,  چهره‌ های تهران

    مرتضی احمدی و موسیقی تهران

    دهم آبان ماه سالروز تولد هنرمند ارجمند مرتضی احمدی است.  مرتضیاحمدی علاقه ی وصف ناپذیری به تهران داشت. از جمله فعالیت های گسترده ایشان گرد آوری و نگارش فرهنگ عامیانه (فولکلور) تهران است.