• تاریخ تهران,  دروازه

    دروازه دولت

    دروازه دولت دروازه شمال غربی بر روی خندق شمالی تهران ناصری است. در حال حاضر ایستگاه مترو دروازه دولت به عنوان یادواره‌ای از این دروازه در خط یک مترو تهران قرار دارد. تصاویر متعددی از دروازه دولت موجود است که در برخی از آنها خیابان انقلاب  که در آن زمان خندق بوده است  دیده می شود. این پرونده در حال تکمیل است